Cennik usług Poradni dla Par i Małżeństw

Siła Pojednania

Gabinety

  • Spotkania indywidualne (psychoterapia par i małżeństw- konsultacje, mediacja rodzinna i małżeńska, porada) - 120 zł/sesja.
  • Spotkania wspólne w parach (psychoterapia par i małżeństw, mediacja rodzinna i małżeńska) - 150 zł/sesja. Praca w ramach kontraktu. Szczegóły na spotkaniach indywidualnych.
  • Możliwie spotkania w soboty a w niedzielę również Terapia Intensywna (patrz niżej).

Terapia Intensywna