Pierwsza konsultacja

W Poradni Siła Pojednania rozpoczynamy od dwóch 50-minutowych konsultacji indywidualnych po jednej dla każdej osoby z pary.

Spotkania indywidualne są szczególnie ważne, ponieważ są spotkaniami zapoznawczymi, ale również i diagnostycznymi. Ich celem jest również wyłapanie podobieństw oraz różnic w podejściu i interpretacji zdarzeń oraz problemów z którymi Państwo przybędziecie i o których każde z Was będzie opowiadało. Pozwoli to również rozpoznać, które tematy zostały pominięte lub zmarginalizowane, a do których przywiązano z kolei dużą wagę.

Spotkania indywidualne również pozwalają na nieskrępowane przystąpienie do omawiania kłopotów i problemów, którymi na tym jeszcze etapie niekoniecznie chcemy dzielić się ze współmałżonkiem (szczególnie wówczas, gdy stopień skłócenia i nieufności jest wysoki), bądź też tematy o których będzie mowa są temu ostatniemu wręcz nieznane. To zupełnie normalne i nie tak rzadkie.

Spotkania indywidualne wydatnie poprawiają komfort wypowiedzi i pozwalają na śmiałą artykulację spraw trudnych, szczególnie osobom mniej otwartym i nieśmiałym.

Wszystko to w jednym celu- abym jak najdokładniej już na wstępie mógł Was poznać i od samego początku jak najtrafniej dobierać metody pomocy i skutecznie pracować.

Wypowiedzi poszczególnych małżonków ze spotkań indywidualnych są zawsze objęte poufnością i tylko na wyraźne życzenie z Twojej strony dzielę się wskazanymi informacjami ze współmałżonkiem. Stwarza to poczcie pełnego bezpieczeństwa szczególnie osobom mniej otwartym oraz bardziej nieufnym na początku całego cyklu spotkań.

Gabinety zostały zaprojektowane tak, abyś mógł/a doświadczyć tu pełnego komfortu i bezpieczeństwa. Nasze spotkania odbywają się w ciepłej i przyjaznej, domowej atmosferze przy filiżance kawy lub herbaty.

Nasze kolejne spotkania są już spotkaniami wspólnymi, trwającymi już ok. 90 minut. Ich liczba waha się w zależność od skomplikowania problemów, wyznaczonych celów, tempa pracy oraz temperamentu par.

W chwili obecnej istnieją 2 gabinety Poradni Siła Pojednania - w Toruniu oraz Krakowie.

Przygotowałem jednak inne, atrakcyjne możliwości spotkania się ze mną i skorzystania z usług Poradni Siła Pojednania dla tych z Państwa, którzy nie mieszkają w okolicach powyższych miast w postaci:

 

tel602 615 082

tel konrad.zalewski@silapojednania.pl