Pierwsza konsultacja

W Poradni Siła Pojednania rozpoczynamy od dwóch 50-minutowych konsultacji indywidualnych po jednej dla każdej osoby z pary.

Spotkania indywidualne są szczególnie ważne, ponieważ są nie tylko spotkaniami zapoznawczymi, ale również i diagnostycznymi. Ich celem jest również wychwycenie podobieństw oraz różnic w podejściu i interpretacji zdarzeń oraz problemów z którymi Państwo przybędziecie i o których każde z Was będzie opowiadało. Pozwoli to również rozpoznać, które tematy zostały pominięte lub zmarginalizowane, a do których przywiązano z kolei zbyt dużą wagę.

Spotkania indywidualne również pozwalają na nieskrępowane przystąpienie do omawiania problemów, którymi na tym etapie jeszcze niekoniecznie mamy odwagę dzielić się ze współmałżonkiem, bądź też tematy o których będzie mowa są temu ostatniemu wręcz nieznane. To zupełnie normalne i nie tak rzadkie.

Spotkania indywidualne wydatnie poprawiają komfort wypowiedzi i pozwalają na śmiałą artykulację spraw trudnych, szczególnie osobom mniej otwartym i nieśmiałym.

Spotkania te służą również sprawdzeniu, czy nie występują przeciwskazania do rozpoczęcia terapii par- jeśli takowe wystąpią- zostaniecie Państwo o tym poinformowani.

Wypowiedzi osób w parze podczas spotkań indywidualnych są objęte klauzulą poufności. Wszystkie uzyskane dane nie są nikomu udostępniane.

Kolejne spotkania będą już oczywiście spotkaniami wspólnymi.

Rejestracja odbywa się TYLKO poprzez rozmowę telefoniczną. Dobór terminu spotkania drogą mailową lub sms jest bardzo utrudniony stad nie praktykuję rezerwacji terminów tymi drogami.

tel602 615 082