Polityka Prywatności

Ogólne

Korzystając w jakiejkolwiek formie z serwisu www.silapojednania.pl akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Poradni dostępnym na tejże stronie.

Każdego użytkownika obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się pod domeną www.silapojednania.pl.

WM&SP Mediacje. Poradnictwo Małżeńskie Konrad Zalewski, który jest właścicielem Poradni Siła Pojednania, nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych ani adresów klientów czy użytkowników serwisów www.silapojednania.pl oraz www.wsparcie.silapojednania.pl.

Właściciel Poradni Siła Pojednania zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian zapisów Polityki Prywatności.

 

Dane

W czasie korzystania z serwisu www.silapojednania.pl można zostać poproszonym o podanie niektórych swoich danych osobowych (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu) poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.

WM&SP Mediacje. Poradnictwo Małżeńskie Konrad Zalewski gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych podawanych przez klientów oraz użytkowników zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

 

Wiadomości

WM&SP Mediacje. Poradnictwo Małżeńskie Konrad Zalewski zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości, w tym wiadomości SMS, e-maili lub listów tradycyjnych osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z niniejszą Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do wszystkich działań, produktów i usług świadczonych przez Poradnie Siła Pojednania, w szczególności: zmiany, wewnętrzne promocje, niekomercyjne listy, a także informacje komercyjne związane z podmiotami trzecimi, lecz z zastrzeżeniem, iż nie posiadają one wglądu do żadnych danych Użytkowników.

 

Cookies

WM&SP Mediacje. Poradnictwo Małżeńskie Konrad Zalewski w swoich serwisach wykorzystuje pliki cookies.
WM&SP Mediacje. Poradnictwo Małżeńskie Konrad Zalewski korzysta też z usług podmiotów trzecich (Google Analytics, Twitter, Goldenline, Linked In, Facebook), które wykorzystują pliki cookies.

Możesz zarządzać plikami cookies na swoim komputerze zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej.
WM&SP Mediacje. Poradnictwo Małżeńskie Konrad Zalewski zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasze serwisy mogą nie działać prawidłowo.

 

Wyłączenia z odpowiedzialności

WM&SP Mediacje. Poradnictwo Małżeńskie Konrad Zalewski nie odpowiada za treść komentarzy i opinii użytkowników i klientów publikowanych na łamach serwisu www.silapojednania.pl, które mogą nie być zgodne z naszymi poglądami.

Jednocześnie WM&SP Mediacje. Poradnictwo Małżeńskie Konrad Zalewski zastrzega sobie prawo do moderacji i usuwania wpisów rażąco naruszających standardy dobrego wychowania, w tym w szczególności wulgarnych, obraźliwych i szkalujących inne osoby.

WM&SP Mediacje. Poradnictwo Małżeńskie Konrad Zalewski nie odpowiada również za treści listów przesyłanych do firmy drogą tradycyjna oraz mailową przez użytkowników i klientów serwisu www.silapojednania.pl.

WM&SP Mediacje. Poradnictwo Małżeńskie Konrad Zalewski nie bierze również odpowiedzialności za zamieszczone na łamach niniejszego serwisu, w tym publikacjach- reklamy. Mimo, iż bardzo uważamy, aby partnerzy byli wiarygodni, nie możemy odpowiadać za ich wole i intencje, a w konsekwencji czyny i słowa.

 

Twój wgląd w dane

WM&SP Mediacje. Poradnictwo Małżeńskie Konrad Zalewski udostępni każdemu użytkownikowi na jego prośbę wglądu do jego danych. Możesz je również modyfikować i zmieniać oraz usunąć. Wystarczy, że napiszesz na adres: konrad.zalewski@silapojednania.pl.