Oto przykładowe referencje wystawione przez klientów Poradni Siła Pojednania:

p. Zamroch ref
p. Borowczyk ref
p. Szlanda ref