Regulamin korzystania z usług Poradni Siła Pojednania

Ogólne

Właścicielem Poradni Siła Pojednania jest J155 Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Usługodawcą jest Konrad Zalewski.

W chwili obecnej istnieją 2 lokalizacje gabinetów. Gabinety Poradni Siła Pojednania mieszczą się w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 94B oraz Krakowie, ul. Siewna 23A. Usługodawca informuje, iż liczba Gabinetów Poradni Siła Pojednania oraz ich lokalizacje mogą ulegać zmianom.

Spis wszystkich usług dostępnych w Poradniach Siła Pojednania znajduje się pod domeną www.silapojednania.pl.
Korzystając z serwisu www.silapojednania.pl, w tym również z usług świadczonych przez Poradnie Siła Pojednania, akceptujesz zapisy niniejszego Regulaminu oraz zasady określone w Polityce Prywatności dostępne na tejże stronie.

 

Płatności za usługi

Odpłatności za usługi w Poradniach Siła Pojednania reguluje cennik usług dostępny pod domeną www.silapojednania.pl/cennik oraz zasady kontraktu, które omawiamy indywidualnie podczas sesji w gabinecie.

 

Termin wizyt oraz warunki odwoływania umówionych wizyt

Proszony/ona jesteś o punktualność. Pamiętaj, aby nie przybywać na umówioną wizytę przed czasem, ponieważ przed Tobą może trwać poprzednia konsultacja.

Jeśli zajdzie konieczność odwołania umówionej wizyty, zrób to proszę najpóźniej 24 godziny przed terminem planowanej wizyty, w przeciwnym wypadku spotkanie uznaje się za wykorzystane.

Odwołując wizytę proszony/ona jesteś o telefon pod nr 602 615 082 w godzinach 10.00 do 14.00.

Kompletne zasady zapisów i odwoływania spotkań omawiamy podczas sesji i zawarte są one w ramach zawieranego kontraktu.