Jak pracuję

Jak sięgam pamięcią, od samego początku zależało mi by zaoferować Państwu usługi, które w sposób kompleksowy i elastyczny rozwiązywałyby indywidualne problemy każdej pary.

Chciałem, aby moja pomoc wykraczała poza znaną na rynku.

Nie ma bowiem par takich samych. Poradnie dla Par i Małżeństw SIŁA POJEDNANIA, które stworzyłem działają tak, aby zaspokajać najbardziej indywidualne potrzeby.

W ramach Poradni oferuję pomoc w zakresie:

✅ mediacji małżeńskiej i rodzinnej (gabinety w Toruniu oraz Krakowie). Dowiedz się jak pracuję jako mediator TUTAJ.

Poza gabinetem współpracuję z Sądami Okręgowymi w Toruniu oraz we Włocławku jako stały mediator wpisany na listy stałych mediatorów przy tychże sądach w sprawach małżeńskich, rodzinnych oraz cywilnych.

✅ poradnictwa małżeńskiego (gabinety w Toruniu oraz Krakowie)

✅ dla tych z Państwa, którzy chcieliby skorzystać z moich usług zdalnie, uruchomiłem specjalną usługę Telefonicznych Porad Małżeńskich, która odpowiada na potrzeby tych osób, których problemy nie są szczególnie skomplikowane i zaawansowane i niekoniecznie muszą wymagać terapii czy mediacji.

✅ terapii par i małżeństw (gabinety w Toruniu i Krakowie). Jak pracuję jako terapeuta dowiesz się poniżej.

✅ turnusów intensywnej odbudowy więzi małżeńskiej, organizowanych we wspaniałym miejscu nad morzem- w Juracie. Podczas cudownych 7 dni w sposób kompleksowy, zaawansowany i intensywny odbudowujemy Twoje małżeństwo łącząc pracę z odpoczynkiem.

Ponieważ mediacja oraz podejście terapeutyczne różnią się od siebie fundamentalnie - pozwala mi to na bardziej dopasowany dobór technik. Mogę patrzeć szerzej i widzieć więcej. Zaznaczam jednak, że nie mieszam podejść w trakcie trwającego procesu czy to terapeutycznego czy mediacyjnego, lecz dobieram je na samym początku elastycznie do Waszej sytuacji. Będąc terapeutą i mediatorem mogę pomagać bardziej kompleksowo szerszemu gronu osób.

Jako terapeuta pracuję w paradygmacie poznawczo-behawioralnym natomiast jako mediator głównie w podejściu facylitatywnym.

W odróżnieniu od innych terapeutów- pracuję TYLKO I WYŁĄCZNIE Z PARAMI.

SIŁA POJEDNANIA to miejsce wyjątkowe, szczególnie przyjazne małżeństwom, gdzie oferuję bardzo dopasowane i elastyczne formy pomocy dla każdej pary. Tutaj poczujesz się w pełni bezpiecznie. Moim celem jest uczynić Wasze życie wyjątkowym. Nie zadowalam się przeciętnością stąd i moja praca z Wami jest szczególna.

Tutaj poczujesz się w pełni zaakceptowany/a. Nikogo nie oceniamy. Nie oskarżamy. Nie winimy. Nie krytykujemy. Po prostu idziemy do przodu, odbudowujemy, co zranione. Nie ma bowiem takich problemów, których z góry nie da się naprawić.

Jestem też przekonany, że czas który poświęcicie na swój rozwój z moją pomocą - nie tylko nie będzie czasem zmarnowanym, ale naprawi i szczególnie ubogaci Wasze życie!

Podejście terapeutyczne

Celem podjęcia terapii par ma być poprawa jakości życia małżonków. Tak się czujemy - jak myślimy. Pracujemy więc w ogólności nad myśleniem, a dokładnie zmianą myślenia dysfunkcyjnego na bardziej właściwe.

Głównym czynnikiem leczącym jest tu konstruktywna interwencja w relację małżonków.

Terapeutę par - podobnie jak mediatora - powinna charakteryzować bezstronność oraz neutralność.

Warto też pamiętać, że ani terapia ani mediacja nie jest doradztwem. Nie należy zatem oczekiwać, że terapeuta podpowie co robić lub doradzi co wybrać. Terapia polega na czymś zupełnie innym.

Bazujemy na przeświadczeniu, że nie ma powodu, dla którego ktoś miałby znać dobro a mimo to do niego nie dążyć. Oznacza to, że w głębi serca jesteśmy dobrzy. Jednak różnorodne zawiłości oraz trudności życiowe zaciemniły nam obraz rozpoznawania tego dobra w swoim życiu - stąd odnalezienie go oraz właściwe poukładanie klocków naszego życia bywa bardzo skomplikowane. Samodzielne uporanie się z licznymi zaszłościami jest w praktyce niezwykle utrudnione. Dlatego potrzebna jest pomoc zewnętrzna. W ramach spotkań wspólne dochodzimy do prawdy w bezpośredniej rozmowie.

Pamiętajmy, że na terapię przychodzimy zmieniać siebie oraz relację z małżonkiem, a nie kogoś. Od tego trzeba zacząć. Staramy się również nie rozpatrywać spraw w kategoriach winy. Oznacza to, że będziemy powstrzymywać się od oskarżeń i ocen.

Bardziej fachowo brzmi to tak:

Terapia poznawczo-behawioralna skupia się na możliwości modyfikacji dysfunkcyjnych zachowań ludzkich oraz tych, które podtrzymują patologiczne objawy.

Większość naszych zachowań nieprzystosowawczych jest wyuczona a więc można się ich oduczyć lub zmienić w oparciu o procedury uczenia się. Nie reorganizujemy osobowości a raczej modyfikujemy zachowania. Na kształtowanie tych ostatnich wpływ mają liczne zdarzenia w naszym życiu, które jednak same w sobie są emocjonalnie neutralne. Ich interpretacja natomiast może człowieka doprowadzać do cierpienia lub uszczęśliwiać.

Główną metodą terapeutyczną jest tzw. aktywnodyrektywna dyskusja podważająca w sposób logiczny treść irracjonalnych przekonań.

Terapia poznawczo-behawioralna jest skoncentrowana na problemach, przede wszystkim na ich konceptualizacji, czyli poddawaniu postawionych hipotez weryfikacji poprzez dyskusję. Terapia jest zwięzła i niejednokrotnie krótkoterminowa. Każda sesja ma swoją określoną strukturę. Od Was wymagana jest współpraca oraz silna motywacja. Terapia kładzie też nacisk na pracę domową małżonków - co jest niezwykle w praktyce owocne. Ma tez szeroki wymiar edukacyjny i podtrzymujący wypracowane dobre rozwiązania.

Generalnie - diagnozujemy, konceptualizujemy i podtrzymujemy edukując.

Terapia małżeńska ma pomóc w przezwyciężeniu konfliktów i kryzysów w związku. Ma też pomóc w osiągnięciu lepszego wzajemnego zrozumienia oraz pracy nad własnym rozwojem. Ma poprawić Wasza relację. Największy nacisk kładzie na wzory interakcji.

Zmieniamy nierealne oczekiwania wsparte niejednokrotnie żądaniami, korygujemy błędne atrybucje takie jak odpowiedzialność za trudności, obwinianie się czy gniew. Wreszcie uczymy się samodzielnej kontroli naszych myśli - odkrywamy zniekształcone sądy, umiemy nanosić poprawki na swój system poznawczy.

Kładziemy nacisk na aktualne problemy pary. Uczymy się rozwiązywania trudności i eliminowania źródeł stresu.

Badamy też zniekształcenia poznawcze.

Interesuje nas system tzw. wiedzy gorącej co jest podejściem bardzo pragmatycznym.

Podczas terapii wzbudza się niejednokrotnie w pacjencie wątpliwości co do swoich przekonań - o ile są one niewłaściwe.

Wyłuskujemy nielogiczności oraz modyfikujemy błędne przekonania.

Uelastyczniamy sposób zniekształconego myślenia. Bardziej fachowo - pracujemy nad sztywnością systemu poznawczego uelastyczniając go. Modyfikujemy przekonania.

Weryfikujemy co zmienić a co zaakceptować i wzmocnić.

Podczas terapii nie stosujemy interpretacji, natomiast jak już powiedziano - rozważamy hipotezy, które sprawdzamy.

Staramy się przekierowywać uwagę tam gdzie to korzystne i możliwe, a tam gdzie nie jest to możliwe - pracujemy nad sensownością myślenia. Demontujemy lub modyfikujemy fałszywe przekonania. Wzmacniamy natomiast to, co prawidłowe.

Pracujemy nad kwestią nadawania znaczenia zdarzeniom, szczególnie tym wywołującym w nas poczucie braku szczęścia.

Co ogromnie istotne- pracujemy nad Waszą komunikacją. Szukamy błędów, pracujemy nad zaniedbaniami oraz leczymy zniekształcenia komunikacyjne. Wykonamy sporo testów i ćwiczeń.

Pamiętajmy, że najwięcej małżeńskich problemów komunikacyjnych tkwi nie w tym co małżonkowie sobie mówią, ale w tym, czego sobie nie mówią lub nie powiedzieli. Komunikacja ma przynosić Wam obopólne korzyści i tak ją modelujemy, aby tę wartość generowała. Nie ma być natomiast próbą sił !

Przyglądamy się też rozwojowi Waszego związku w czasie.

Obalamy też mity małżeńskie, które niejednokrotnie fałszują nam obraz tego co prawdziwe. Mity są szczególnie niebezpieczne, ponieważ kształtują w nas obraz nierzeczywistej miłości i powodują, że dążąc do czegoś, co nie istnieje głęboko unieszczęśliwiamy się nawzajem nierealnymi oczekiwaniami.

Staramy się doprowadzić do sytuacji, w której oboje małżonków będzie mogło otwarcie i bez najmniejszego lęku, swobodnie mówić sobie nawzajem, czego się wzajemnie boją. To tzw. sytuacja „miodu małżeńskiego”- w której relacja pozbawiona jest wówczas najmniejszych oporów i obaw - a miłość znajduje tu już wówczas wyjątkowo komfortowe warunki do dalszego wzrostu.

Podczas naszej pracy rozwiążemy też wiele testów oraz ćwiczeń idealnie dopasowanych do Waszej obecnej sytuacji.

Odbudowujemy wreszcie solidne podstawy Waszego związku w taki sposób, aby miał on siłę trwać pomimo niejednokrotnie zapewne doświadczanych trudności życiowych na często niespokojnych wodach naszego życia.