telefon

Komu pomagam

Terapia par to najogólniej- pomoc małżonkom/partnerom w uzyskaniu większej bliskości i większej satysfakcji w byciu razem na różnych polach.

Efekty terapii zależą od Państwa dobrej woli i motywacji do terapii, umiejętności przyjęcia pomocy oraz stopnia przeprowadzenia przez Państwa zmian w swoim życiu. Niezwykle istotny jest też poziom zaangażowania w cykl spotkań.
W terapii bardzo ważne jest określenie celu, wzajemnych oczekiwań oraz potrzeb, które wnosimy.
Kluczowa jest również powaga oraz umiejętność wzięcia odpowiedzialności za swój związek.

Z doświadczenia wniosę, iż zdecydowanie wyższą owocność z terapii uzyskują te pary, które wysoko cenią swój związek i jest on dla nich naprawdę dużą wartością. Dużo łatwiej wówczas o wytrwałość i dużo trudniej jest ulec pokusie rezygnacji z terapii.

Istotne dla efektów terapii jest niejako zrobienie kroku wiary w powodzenie oraz umiejętność zaufania terapeucie- powinno się ono ukształtować w ciągu kilku pierwszych spotkań.
Podczas trwania terapii nawiązuje się szczególna więź między parą a terapeutą. Pozwalacie Państwo terapeucie wkroczyć w swoje życie a następnie w nim współuczestniczyć- co staje się wyrazem Państwa zaufania do terapeuty.

Obszary pomocy parom w Poradni dla Par i Małżeństw Siła Pojednania:

✅ praca z parą pozostającą w konflikcie i pomoc w konstruktywnym jego rozwiązaniu,
✅ praca nad konfliktem w rodzinie,
✅ praca z parą w kryzysie- w tym ostrym- oraz pomoc w konstruktywnym wyjściu z niego,
✅ praca z parą silnie spolaryzowaną,
✅ poprawa wzajemnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
✅ praca z parą w różnych fazach trwania związku z uwzględnieniem uwarunkowań danej fazy,
✅ praca z parą po zdradzie,
✅ straty w związku, praca nad problemem żałoby i nieukończonej żałoby w związku,
✅ praca z parą z problemami seksualnymi, w tym bezpłodności,
✅ praca z parą u której występuje długotrwała trudność u jednego lub obojga małżonków/partnerów, np. przewlekła choroba,
✅ praca z parą u której występuje dylemat rozpadu związku,
✅ coaching rodzicielski oraz praca z parą, u której występują problemy z dziećmi,
✅ psychoterapia pary na rzecz dziecka,
✅ pomoc w zakresie określenia zasad funkcjonowania związku oraz pełnienia w nim ról.

Terapia par wskazana jest też gdy:
✅ pojawiło się w związku uczucie beznadziejności, frustracji, zmęczenia, podwyższonego poziomu lęku oraz poczucia niezdolności do skutecznego uporania się z sytuacją (czujesz, że nie znajdujesz wyjścia z trudnej sytuacji),
✅ pojawiły się problemy zależności w parze, nadopiekuńczości, zazdrości, kontroli, podejrzliwości wraz ograniczaniem swobody w związku, dominacji połączonej z obniżeniem wartości drugiego,
✅ wystąpiły antagonizmy, krystalizowanie się winowajcy oraz potrzeba wyrównania i zadośćuczynienia za doznane krzywdy- sprawiedliwości oraz wymierzenia kary,

Terapia par wskazana jest również, gdy:
✅ oboje Państwo dążycie do poprawy relacji ze sobą oraz skutecznego rozwiązywania konfliktów,
✅ gdy macie Państwo negatywne doświadczenia nieudanych związków i chcecie zapobiec wystąpieniu podobnych problemów w przyszłości lub rozwiązać te, które już istnieją,
✅ gdy w obawie przed rozpadem związku chcecie Państwo zapobiec narastaniu trudności i zależy Wam na odbudowie związku,
✅ gdy chcecie Państwo jeszcze podjąć próbę porozumienia się zanim podejmiecie ostateczną decyzję o rozstaniu,
✅ gdy podjęli już Państwo decyzję o rozstaniu ale chcą zapobiec wystąpieniu ewentualnych napięć między sobą,
✅ gdy chcecie Państwo podjąć terapię jako równoczesną formę pomocy, np. jako część terapii rodzinnej.

W ramach Poradni organizujemy również spotkania dla narzeczonych. Rozmawiamy o małżeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch najbardziej kluczowych obszarów- o wzajemnych potrzebach oraz oczekiwaniach co do drugiej osoby oraz wspólnego życia. 

formularz kontaktowy